วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่11
ฉบับที่พิเศษ
 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560
ปีที่พิมพ์2560

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
การเปรียบเทียบเทคนิคสำหรับจำแนกประเภท ยีนเชื้อเด็งกีไวรัสบนพื้นฐานโคดอนยูสเอส
การใช้เสียงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย แอนดรอยด์และไมโครคอนโทรลเลอร์
เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบ เว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค
การพัฒนารูปแบบทางเลือกสำหรับอีเลิร์นนิ่ง ในยุคสังคมออนไลน์
การหาค่าอัตราการงอกของเมล็ดข้าว ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
การเปรียบเทียบผลการอ่านรหัสแท่งกับ อาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูงยิ่งในสายรัดข้อมือ บัณฑิต สำหรับการซ้อมและรับพระราชทาน ปริญญาบัตร
การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบส่งกำลังไฟฟ้าสองพื้นที่
ตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะสำหรับการจำแนกข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้บนระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
การพัฒนาระบบโถปัสสาวะอัจฉริยะออนไลน์สำหรับการใช้งานภายในองค์กรขนาดเล็ก
ระบบตรวจสอบรายชื่อเข้าชั้นเรียน โดยอุปกรณ์อัจฉริยะ
การแบ่งปันข้อมูลด้วยโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใต้ข้อความแบบเจสันและหัวข้อแบบเอ็มทีเอ็นซี
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO